[Exclusive] Petit Raffray: 4 Zom Bat Enn Voler Zak Ek Linn Admet Lopital Lenor

Finn ariv enn insidan a Petit Raffray azordi, Lindi le 2 Zanvie, ver 7:30 am akot 4 zom inn bat enn voler ki ti p kokin zak. Dapre informasion nou finn gengne, voler-la rest Cap-Malheureux ek zot apel li Fabrice. Li ti fini kokin 9 zak lerla zot inn bat li.

Fabrice inn bien gengn bate ek linn bizin admet lopital SSRN. Ban abitan inn bien mekontan. Nou pa kone si lapolis o-kouran sa drame-la.

An Desam tiena enn voler ki ti rant dan enn laboutik pou kokin whisky akot li ti bien gengn bate avek ban abitan-la. Eski sa pe vinn enn trend pou bat voler kan zot kokin ek non-pli la-zistis fer so travay? Met enn komanter anba.

Chek video:

Loading…

#Newsfeed

Newsfeed

From http://viralmauritius.mu/index.php/2017/01/02/exclusive-petit-raffray-4-zom-bat-enn-voler-zak-ek-linn-admet-lopital-lenor/

From https://viralnews16.wordpress.com/2017/01/02/exclusive-petit-raffray-4-zom-bat-enn-voler-zak-ek-linn-admet-lopital-lenor/

Advertisements

Author: Allyson Mayra

Hi I am Allyson Mayra lives in USA.I want to trend news about Mauritius..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s